Karolína Havlíková

Karolína je absolventkou FTVS UK oboru fyzioterapie a provede Vás přednáškami anatomie v teorii i praxi. Mimo pole dance, kterému se věnuje od roku 2017 je také trenérkou dětských skupin aerobiku a její svěřenci se každoročně umisťují na předních příčkách národních soutěží. Dále působí na VŠ zdravotnické, kde vyučuje fyzikální terapii.

Certifikáty a školení:
ACT
SMS
DNS sport
diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy,
tejpování
masáže

další instruktoři