Instruktor Pole Dance
s akreditací MŠMT ČR

KURZ JE OBSAZEN!

Termín: 5. 10. 2019 – 8. 2. 2020
Místo konání: Politických vězňů 8, Praha 1
Cena: 16 900 Kč

Certifikáty:
Osvědčení pro odbornost Instruktor Pole Dance s akreditací MŠMT
Certifikát Českého svazu pole & art sports

Absolvent získá osvědčení pro odbornost: Instruktor Pole Dance pro možnost vykonávat trenérskou činnost pole dance (jedná se o vázanou živnost).

KURZ JE OBSAZEN!

Instruktor Pole Dance

s akreditací MŠMT ČR

150 vyuč. hodin (7x víkend)

Absolvent získá osvědčení s akreditací MŠMT pro odbornost Instruktor Pole Dance, na jehož základě lze provozovat trenérskou činnost pole dance (jedná se o vázanou živnost).

Co vás čeká?

 • odborný školicí program pro všechny instruktory pole dance, kteří chtějí provozovat lektorskou činnost.
 • komplexní vzdělání pro profesionální vedení lekcí, se zaměřením na témata a prvky vyučované v kurzech pole dance pro začátečníky.
 • získáte sebevědomí a jistotu při výuce a v jednání s klienty.
 • naučíte se, jak pracovat s klienty na lekcích, budete schopni sestavit vyváženou lekci a tréninkový plán na míru.
 • dozvíte se užitečné informace, tipy a praktické rady pro vaši budoucí výuku pole dance.
 • navíc získáte znalosti z oborů jako je taneční anatomie, základy moderního tance, stříhání hudby, základy kinesiotapingu, komunikace, výživy, hudby a rytmiky a dalších témat.
 • dozvíte se i o principech zdravého pohybu, které lze aplikovat na jakýkoliv jiný sport a pohyb v běžném životě.
 • pod vedením špičkových lektorů s mnohaletou praxí budete v těch nejlepších rukou.
 • profesionalita a zároveň přátelská atmosféra 😉

Kurz je vhodný

 • pro pole dancery, kteří uvažují o práci instruktora pole dance nebo se chtějí dozvědět více, než na klasických lekcích
 • pro instruktory pole dance, kteří již vyučují, ale mají zájem doplnit si adekvátní vzdělání v oboru pro profesionální vedení lekcí a potřebné pro provozování instruktorské činnosti (vázaná živnost)

Kurz zahrnuje

 • 7 výukových víkendů
 • 10 doplňkových lekcí pole dance v Centru Tance (Praha/Brno), možné využít i na tréninky v sále
 • podrobné výukové materiály (více jak 250 stran)
 • řádný termín zkoušky
 • osvědčení o absolvování odborného vzdělání s akreditací MŠMT ČR (po úspěšném složení zkoušky) a certifikát Českého svazu pole & art sports.

Absolventi také získají:

 • sportovní tílko Pole Dance Academy a ČESPAS
 • výukový plakát prvků
 • členství v Českém svazu pole & art sports po dobu 1 roku
 • slevy na účast v soutěžích pořádaných ČESPAS (např. Mistrovství ČR v Pole art a další)
 • slevy na účast na workshopech pořádaných ČESPAS
 • dárkové poukazy od našich partnerů (Snug Pole, Gympole)

Vstupní požadavky

 • ukončené středoškolské vzdělání (maturitní zkouškou nebo výučním listem)
 • dosažení věku 18 let
 • schopnost provést základní vstupní prvky pro úroveň začátečníci
  (jedná se o základní prvky, v kurzu bude probráno a doučeno mnohonásobně více prvků)
 • schopnost splnit 80% docházku

Lektoři

Odborným garanty jsou Růženka Kunstýřová (mistryně světa v Pole sport a několikanásobná mistryně ČR) a Denisa Kudláčková (dvojnásobná mistryně ČR v Pole art).

 • Růženka Kunstýřová
 • Denisa Kudláčková
 • Alena Slováková
 • Kara Katz
 • Roman Gemrot
 • Ing. Veronika Jedková
 • PhDr. Štěpán Kunstýř
 • MgA. Nicole Seidlerová
 • Michal Mach, dipl.um.
 • Petra Záveská Duspivová
 • Mgr. Jana Páclová
 • Hana Řezníčková

Cena kurzu: 16 900 Kč
(lze hradit i na splátky)

Termíny výuky

 1. termín: 5. – 6. 10. 2019
 2. termín 19. – 20. 10. 2019
 3. termín: 2. – 3. 11. 2019
 4. termín: 16. – 17. 11. 2019
 5. termín: 30. 11 – 1. 12. 2019
 6. termín: 11. – 12. 1. 2020
 7. termín: 25. – 26. 1. 2020

Výuka probíhá vždy v čase od 9:00 do 18:00.
Výuka probíhá ve zrekonstruovaném pole dance sále vybaveném novými gympole tyčemi 2019 a velkém tanečním sále. K dispozici zázemí jako je recepce, šatny s uzamykatel. skříňkami, sprchy, atd.
Během kurzu je zajištěno občerstvení – káva, čaj a ovoce.

Závěrečná zkouška: termín 8. 2. 2020

Zkouška se skládá z písemného testu a praktické části.
V případě neúspěchu je zkoušku možné za poplatek 1000 Kč zopakovat.
Během kurzu studenti zpracovávají tréninkový plán, hospitace a kontrolní video.

Místo konání

Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1 (cca 2 min. chůze od metra A, B i C)

Výuková témata

Specializace Pole Dance

 • Úvod do pole dance a jeho specifika
 • Bezpečnost při pole dance
 • Základní úchopy a základy pole dance
 • Zásobník pole dance prvků, spinů + kombinací (celkem 31 prvků)
 • Warm up & Cool down
 • Flexibilita
 • Floorwork & Transitions
 • Kombinace & choreografie
 • Balet pro pole dance
 • Pole fitness & workout
 • Tréninkový plán, tréninková jednotka
 • Kompenzace přetížených partií
 • Aplikovaná metodika výuky pole dance
 • Aplikovaná anatomie pro pole dance
 • Modelové situace
 • Základy handstand

Obecná taneční část:

 • Legislativa
 • Funkce a role trenéra / manažera
 • Psychologie a duševní hygiena lektora
 • Taneční anatomie
 • Taneční pedagogika
 • Hudba a rytmika
 • Stříhání hudby
 • Základy moderního tance
 • Výživa
 • Komunikace
 • Základy Kinesiotapingu
 • Zásady správného strečinku
 • Principy zdravého pohybu
 • Zpevňovací a uvolňovací techniky

Bonusové lekce pole dance: 10 hodin

Využijete na lekcích pro veřejnost pod vedením certifikovaných lektorů nebo pro vlastní tréninky pole dance v sále (bez lektora). Bonusové lekce můžete využít po dobu kurzu od 5. 10. 2019 do 8. 2. 2020 v Centru Tance Praha nebo Brno.

 

Slevy

Jste členem ČESPAS? Rádi vám poskytneme slevu na kurzovné:

 • člen jednotlivec: sleva ve výši 600 Kč z celkové částky kurzu
 • členské studio: sleva ve výši od 600 Kč pro studiovou objednávku (od 2 osob výše)

Storno podmínky:

31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. V případě včasného zrušení, vám po domluvě můžeme kurzovné převést do dalšího kurzu.

Přihláška

Vyplnění a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
 1. Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“), aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení: zpracoval a uchovával Správce (Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s.) mé osobní údaje a to: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, e-mail a telefonní číslo a to zejména za účelem zpracování přihlášky do vybraného vzdělávacího kurzu, popř. následného vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a za účelem vedení evidence členské základny Správce a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se jedná o případné dokumentační materiály při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí fotografie, videa a zvukové záznamy.
 3. Dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 4. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). V případě členství rovněž souhlasím, aby Správce předal v případě potřeby mé osobní údaje těmto zpracovatelům: MŠMT ČR a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
 5. V souvislosti se vznikem individuálního / studiového členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 6. Souhlas s používáním mé emailové adresy, kterou bude Správce používat pro informování o akcích a novinkách, které v rámci Pole Dance Academy a ČESPAS připravujeme.
 7. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat, k tomuto účelu využiji výhradně e-mail info@poledanceacademy.cz.
 8. Pravdivost výše uvedených údajů.