Instruktor Pole Dance
s akreditací MŠMT ČR

NOVÝ KURZ: 2. 2. 2019 -18. 5. 2019
Místo konání: Centrum Tance, Praha 1
Cena: 16 500 Kč

Vzdělávací školicí program je akreditován MŠMT ČR s dotací 150 hodin. Absolvent získá osvědčení pro nově vzniklou odbornost: Instruktor Pole Dance, na jehož základě lze získat živnostenský list na vázanou živnost a vyučovat Pole Dance.

Cílem školení je vzdělávat kvalifikované instruktory pole dance, kteří umějí odborně vést výuku a umí si poradit se vším, co výuka pole dance obnáší.

Instruktor Pole Dance

s akreditací MŠMT ČR

150 hodin

Vzdělávací základní školicí program je akreditován MŠMT ČR.
Po jeho ukončení získá absolvent osvědčení pro odbornost Instruktor Pole Dance.

Rádi byste vyučovali pole dance, ale nemáte ještě povinné školení k provozování této činnosti pod vázanou živností?

Přihlášením do akreditovaného kurzu Instruktor Pole Dance .. 

 • získáte odborný školicí program pro všechny instruktory pole dance, kteří chtějí provozovat lektorskou činnost.
 • získáte komplexní vzdělání pro profesionální vedení lekcí, se zaměřením na prvky vyučované v kurzech pole dance pro začátečníky.
 • získáte sebevědomí a jistotu nejen při výuce, ale i v jednání s vašimi budoucími klienty.
 • naučíte se, jak pracovat s klienty na lekcích, budete schopni sestavit vyváženou lekci a tréninkový plán na míru.
 • získáte znalosti a praxi z oborů jako je taneční anatomie, základy moderního tance, tvorba a výuka choreografie, stříhání hudby, komunikace, taneční výživa a dalších zajímavých témat.
 • získáte znalosti o principech zdravého pohybu, které lze aplikovat na jakýkoliv jiný sport a pohyb v běžném životě.
 • dozvíte se užitečné informace a praktické rady pro vaši budoucí výuku pole dance.
 • pod vedením špičkových lektorů s mnohaletou praxí budete v těch nejlepších rukou.
 • profesionalita a zároveň přátelská atmosféra zaručena 😉

Kurz je vhodný

 • pro pole dancery, kteří uvažují o práci instruktora pole dance nebo se chtějí posunout na vyšší úroveň
 • pro instruktory pole dance, kteří již vyučují, ale mají zájem doplnit si adekvátní odborné vzdělání v oboru, nutné nejen pro provozování instruktorské činnosti, ale vhodné i pro svůj profesionální růst a rozvoj.

Kurz zahrnuje

 • 7 výukových víkendů
 • 10 doplňkových lekcí pole dance v Centru Tance, které je možno absolvovat v Praze nebo v Brně
 • výukové materiály
 • řádný termín zkoušky
 • certifikát o absolvování odborného vzdělání s akreditací MŠMT ČR (po úspěšném složení zkoušky)
 • potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu

Absolvent navíc získá

 • sportovní tílko Pole Dance Academy
 • výukový plakát prvků
 • členství v Českém svazu pole & art sports po dobu 1 roku
 • slevy na účast v soutěžích pořádaných čespas
 • slevy na účast na workshopech pořádaných čespas

Vstupní požadavky

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • dosažení věku 18 let
 • schopnost provést základní vstupní prvky pro úroveň začátečníci
  (jedná se o základní prvky, v kurzu bude probráno a doučeno mnohonásobně více prvků)
 • schopnost splnit 80% docházku

Lektoři

Odbornými garanty kurzu jsou Růženka Kunstýřová (mistryně světa v Pole sport a několikanásobná mistryně ČR) a Denisa Kudláčková (dvojnásobná mistryně ČR v Pole art).

 • Růženka Kunstýřová
 • Denisa Kudláčková
 • Roman Gemrot
 • Alena Slováková
 • Kara Sedláčková
 • Veronika Dolanská
 • PhDr. Štěpán Kunstýř
 • Nicole Seidlerová, dipl. um.
 • Michal Mach, dipl.um.
 • Petra Záveská Duspivová
 • Mgr. Jana Páclová
 • Ing. Veronika Jedková a další

Cena: 16 500 Kč 
(lze hradit i na splátky)

Termíny výuky

 1. termín: 2. – 3. 2. 2019
 2. termín 16. – 17. 2. 2019
 3. termín: 2. – 3. 3. 2019
 4. termín: 16. – 17. 3. 2019
 5. termín: 30. – 31. 3. 2019
 6. termín: 13. – 14. 4. 2019
 7. termín: 27. – 28. 4. 2019

Výuka probíhá vždy v čase od 9:00 do 18:00.

Závěrečná zkouška: sobota 18. 5. 2019

Zkouška se skládá z písemného testu a praktické části.
Během kurzu studenti zpracovávají tréninkový plán, hospitace a kontrolní video.
V případě neúspěchu je zkoušku možné za poplatek opakovat.

Místo konání

Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1

Výuková témata

Specializace Pole Dance

 • Úvod do pole dance a jeho specifika
 • Bezpečnost při pole dance
 • Zásobník pole dance prvků a spinů
 • Warm up & Cool down
 • Flexibilita
 • Floorwork & Transitions
 • Taneční kombinace
 • Choreografie
 • Balet pro pole dance
 • Pole fitness & workout
 • Tréninkový plán, tréninková jednotka
 • Montáž stage, specifika různých typů tyčí
 • Kompenzace v pole dance přetížených partií
 • Aplikovaná anatomie pro pole dance
 • Tematické pole dance workshopy zaměřené na flexibilitu, workout, základy handstand, choreografii, kombinace, spinovou tyč, apod.

Obecná taneční část:

 • Taneční anatomie
 • Taneční pedagogika
 • Hudba a rytmika
 • Základy moderního tance
 • Pedagogika se zaměřením na děti
 • Psychologie a duševní hygiena lektora
 • Sportovní a taneční výživa
 • První pomoc pro lektory
 • Základy efektivní komunikace
 • Zásady správného strečinku
 • Principy zdravého pohybu
 • Zpevňovací a uvolňovací techniky
 • Techniky dýchání
 • Základy tapingu
 • Základy stříhání hudby

Bonusové lekce pole dance: 10 hodin

Využijete na veřejných lekcích, které vede např. Růženka, Denisa, Kara a další lektoři nebo na vlastní tréninky pole dance v sále bez lektora.
Bonusové lekce využijete po dobu kurzu od 2. 2. 2019 do 18. 5. 2019 v Centru Tance Praha nebo Brno.

 

Slevy

Jste členem ČESPAS? Rádi vám poskytneme slevu na kurzovné:

 • člen jednotlivec: sleva ve výši 600 Kč z celkové částky kurzu
 • členské studio: sleva ve výši od 600 Kč pro studiovou objednávku (od 2 osob výše)

Storno podmínky:

31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. V případě včasného zrušení, vám po domluvě můžeme kurzovné převést do dalšího kurzu.

Přihláška

Vyplnění a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
 1. Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“), aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení: zpracoval a uchovával Správce (Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s.) mé osobní údaje a to: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, e-mail a telefonní číslo a to zejména za účelem zpracování přihlášky do vybraného vzdělávacího kurzu, popř. následného vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a za účelem vedení evidence členské základny Správce a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se jedná o případné dokumentační materiály při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí fotografie, videa a zvukové záznamy.
 3. Dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 4. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). V případě členství rovněž souhlasím, aby Správce předal v případě potřeby mé osobní údaje těmto zpracovatelům: MŠMT ČR a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
 5. V souvislosti se vznikem individuálního / studiového členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 6. Souhlas s používáním mé emailové adresy, kterou bude Správce používat pro informování o akcích a novinkách, které v rámci Pole Dance Academy a ČESPAS připravujeme.
 7. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat, k tomuto účelu využiji výhradně e-mail info@poledanceacademy.cz.
 8. Pravdivost výše uvedených údajů.