Instruktor Pole Dance Specializace
mírně pokročilí

Termín kurzu: říjen 2019 – únor 2020
Místo konání: Politických vězňů 8, Praha 1
Cena: 9 900 Kč

Certifikát: Český svaz pole & art sports
Absolvovali jste akreditovaný kurz trenér fitness / funkční trenér apod.? Doplňte si specializaci pole dance a získejte osvědčení pro odbornost Instruktor Pole Dance s akreditací MŠMT.

Instruktor Pole Dance Specializace: mírně pokročilí

certifikace ČESPAS

Vzdělávací program Instruktor Pole Dance Specializace Mírně pokročilí je vhodný

 • pro instruktory pole dance, kteří si chtějí dále rozšířit vzdělání a kvalifikaci v oboru PD
 • pro tanečníky pole dance, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání, zdokonalit se a získat odborné znalosti
 • pro absolventy akreditovaného kurzu fitness trenér / funkční trenér (apod.) jako doplnění Pole Dance specializace a spolu s tímto kurzem získání osvědčení pro odbornost Instruktor Pole Dance s akreditací MŠMT ČR!

Absolvent získá certifikát vydaný Českým svazem pole & art sports.
V budoucnu je možnost doplnit si teoretické vzdělání a získat osvědčení pro odbornost Instruktor Pole Dance s akreditací MŠMT ČR.

Kurz zahrnuje

 • 3 výukové víkendy
 • 7 bonusových doplňkových lekcí PD v Centru Tance (Praha nebo Brno)
 • výukové materiály
 • řádný termín zkoušky
 • certifikát o absolvování od ČESPAS

Absolvent navíc získá

 • sportovní tričko Pole Dance Academy
 • dárky od našich partnerů
 • výukový plakát prvků Z a prvků MP
 • členství v Českém svazu pole & art sports po dobu 1 roku
 • slevy na účast v soutěžích pořádaných čespas
 • slevy na účast na workshopech pořádaných čespas

Lektoři, kteří povedou výuku

 • Růženka Kunstýřová
 • Denisa Kudláčková
 • Alena Slováková
 • Roman Gemrot
 • Kara Katz
 • Veronika Dolanská

Výuková témata

 • Bezpečnost při pole dance
 • Opakování úchopů, základů a prvků pro začátečníky (v rychlosti)
 • Zásobník pole dance prvků, spinů, stojů, šplhů, aj. pro mírně pokročilé
 • Základy pole dance na spinové tyče
 • Kombinace & Choreografie
 • Floorwork & Transitions
 • Pole fitness & workout
 • Pole flexibility
 • Contempole
 • Basic Handstand Start for Pole tricks handstand

Bonusové lekce pole dance: 7 hodin
Tyto lekce můžete (i nemusíte) využít. Čerpáte je na lekcích pro veřejnost (pod vedením např. Růženky, Denisy, Kary, Romana a dalších lektorů) nebo si je můžete využít na vlastní tréninky pole dance v sále bez lektora. Bonusové lekce lze čerpat v době trvání kurzu od 12. 10. 2019 do 8. 2. 2020 v Centru Tance Praha nebo Brno.

Termíny výuky

 1. termín: 12. – 13. 10. 2019 nebo 26. – 27. 10. – víkend bude upřesněn
 2. termín: 23. – 24. 11. 2019
 3. termín: 18. – 19. 1. 2020

Závěrečná zkouška: bude upřesněno (předběžně 8. 2. 2020)

Výuka probíhá vždy v čase od 9:00 do 18:00.
Výuka probíhá v nově zrekonstruovaném pole dance sále s perfektním zázemím (recepce, šatna s uzamykatel. skříňkami, sprchy,..).
Během kurzu je zajištěno občerstvení – káva, čaj a ovoce.

Závěrečná zkouška: termín bude upřesněn

Zkouška se skládá z písemného testu a praktické části.
Během kurzu studenti zpracovávají kontrolní video a odevzdávají hospitace.
V případě neúspěchu je zkoušku možné za poplatek opakovat.

Místo konání: Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1 (cca 2 min. chůze od metra A, B i C)

Cena: 9 900 Kč  (možnost hradit na splátky)

Vstupní požadavky

 • schopnost provést základní vstupní prvky pro úroveň mírně pokročilí
  (jedná se POUZE o základní prvky, v kurzu bude probráno a doučeno mnohonásobně více prvků)
 • ideální je předchozí absolvování kurzu se zaměřeném na začátečníky (Instruktor PD s akreditací MŠMT nebo Instruktor PD Basic/Special: začátečníci), ale není podmínkou
 • schopnost perfektně ovládat prvky pro úroveň začátečníci, v případě, že nemáte za sebou ani jeden z výše uvedených kurzů
 • dosažení věku 18 let
 • schopnost splnit docházku – možná absence max. 1 víkend

Jste členem ČESPAS? Rádi vám poskytneme slevu na kurzovném:

 • člen jednotlivec: sleva ve výši 600 Kč z celkové částky kurzu
 • členské studio: sleva ve výši od 600 Kč pro studiovou objednávku (od 2 osob výše)

Storno podmínky:

31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. V případě včasného zrušení, vám po domluvě můžeme kurzovné převést do dalšího kurzu.

Přihláška

Vyplnění a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
 1. Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“), aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení: zpracoval a uchovával Správce (Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s.) mé osobní údaje a to: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, e-mail a telefonní číslo a to zejména za účelem zpracování přihlášky do vybraného vzdělávacího kurzu, popř. následného vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a za účelem vedení evidence členské základny Správce a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se jedná o případné dokumentační materiály při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí fotografie, videa a zvukové záznamy.
 3. Dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 4. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). V případě členství rovněž souhlasím, aby Správce předal v případě potřeby mé osobní údaje těmto zpracovatelům: MŠMT ČR a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
 5. V souvislosti se vznikem individuálního / studiového členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 6. Souhlas s používáním mé emailové adresy, kterou bude Správce používat pro informování o akcích a novinkách, které v rámci Pole Dance Academy a ČESPAS připravujeme.
 7. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat, k tomuto účelu využiji výhradně e-mail info@poledanceacademy.cz.
 8. Pravdivost výše uvedených údajů.