Instruktor Pole Dance Specializace level 2:
mírně pokročilí

Termín kurzu: 26. 10. 2019 – 8. 2. 2020
Místo konání: Politických vězňů 8, Praha 1
Cena: 9 900 Kč

Certifikát: Český svaz pole & art sports
Absolvovali jste akreditovaný kurz trenér fitness / funkční trenér apod.? Doplňte si specializaci pole dance a získejte osvědčení pro odbornost Instruktor Pole Dance s akreditací MŠMT.

Instruktor Pole Dance Specializace level 2: mírně pokročilí

certifikace ČESPAS

Vzdělávací program Instruktor Pole Dance Specializace Mírně pokročilí je vhodný

 • pro instruktory pole dance, kteří si chtějí dále rozšířit vzdělání a kvalifikaci v oboru PD
 • pro tanečníky pole dance, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání, zdokonalit se a získat odborné znalosti
 • pro absolventy akreditovaného kurzu fitness trenér / funkční trenér (apod.) jako doplnění Pole Dance specializace a spolu s tímto kurzem získání osvědčení pro odbornost Instruktor Pole Dance s akreditací MŠMT ČR!

Absolvent získá certifikát vydaný Českým svazem pole & art sports.
V budoucnu je možnost doplnit si teoretické vzdělání a získat osvědčení pro odbornost Instruktor Pole Dance s akreditací MŠMT ČR.

Kurz zahrnuje

 • 3 výukové víkendy
 • 7 bonusových doplňkových lekcí PD v Centru Tance (Praha nebo Brno)
 • výukové materiály
 • řádný termín zkoušky
 • certifikát o absolvování od ČESPAS

Absolvent navíc získá

 • sportovní tričko Pole Dance Academy
 • výukový plakát prvků Z a prvků MP
 • členství v Českém svazu pole & art sports po dobu 1 roku
 • slevy na účast v soutěžích pořádaných čespas
 • slevy na účast na workshopech pořádaných čespas
 • dárkové poukazy od našich partnerů (Snug Pole, Gympole)

Lektoři, kteří povedou výuku

 • Růženka Kunstýřová
 • Denisa Kudláčková
 • Alena Slováková
 • Roman Gemrot
 • Kara Katz
 • Veronika Dolanská

Výuková témata

 • Bezpečnost při pole dance
 • Opakování úchopů, základů a prvků pro začátečníky (v rychlosti)
 • Zásobník pole dance prvků, spinů, stojů, šplhů, aj. pro mírně pokročilé
 • Základy pole dance na spinové tyče
 • Kombinace & Choreografie
 • Floorwork & Transitions
 • Pole fitness & workout
 • Pole flexibility
 • Contempole
 • Basic Handstand Start for Pole tricks handstand
Seznam prvků (40), které se podrobně v kurzu proberou:
 
STATICKÉ PRVKY
1. Inverted „V“
2. Inverted thigh hold
3. Sea horse / Walking
4. Figure head / Ornament
5. Teddy bear
6. Butterfly
7. Side wrist seat
8. Frog
9. Side seat
10. Chinese seat
11. Superman
12. Gemini flat line
13. Gemini
14. Scorpio flat line
15. Scorpio
16. Bomb/Tuck – Pike – Hip hold
17. Jade
18. Princess
19. Brass monkey
20. Caterpillar
21. Basic inverted split
 
SPINY
1. Carousel – chair – reverse spin
2. Reverse grab spin
3. Side spin one handed
4. Mini spin / Spin up
5. Spinning climb
6. Carousel spin one handed
7. Boomerang spin one handed
8. Hollywood spin
9. Fireman kick spin
10. Reverse grab – chair spin
 
STOJE, ŠPLHY, A JINÉ
1. Elbow stand
2. Hand stand butterfly
3. Hand stand straddle
4. Forearm climb
5. Side climb
6. Gemini climb basic
7. Basic Drop
8. Switch basic
9. Frog jump
Bonusové lekce pole dance: 7 hodin

Využijete na lekcích pole dance pod vedením certifikovaných lektorů nebo pro vlastní tréninky pole dance v sále (bez lektora). Bonusové lekce můžete využít po dobu kurzu od 26. 10. 2019 do 8. 2. 2020 v Centru Tance Praha nebo Brno.

Termíny výuky

 1. termín: 26. – 27. 10. 2019
 2. termín: 23. – 24. 11. 2019
 3. termín: 18. – 19. 1. 2020

Závěrečná zkouška: 8. 2. 2020

Výuka probíhá vždy v čase od 9:00 do 18:00.
Výuka probíhá v nově zrekonstruovaném pole dance sále s perfektním zázemím (recepce, šatna s uzamykatel. skříňkami, sprchy,..).
Během kurzu je zajištěno občerstvení – káva, čaj a ovoce.

Závěrečná zkouška: termín bude upřesněn

Zkouška se skládá z písemného testu a praktické části.
Během kurzu studenti zpracovávají kontrolní video a odevzdávají hospitace.
V případě neúspěchu je zkoušku možné za poplatek opakovat.

Místo konání: Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1 (cca 2 min. chůze od metra A, B i C)

Cena: 9 900 Kč  (možnost hradit na splátky)

Vstupní požadavky

 • schopnost provést základní vstupní prvky pro úroveň mírně pokročilí
  (jedná se POUZE o základní prvky, v kurzu bude probráno a doučeno mnohonásobně více prvků)
 • ideální je předchozí absolvování kurzu se zaměřeném na začátečníky (Instruktor PD s akreditací MŠMT nebo Instruktor PD Basic/Special: začátečníci), ale není podmínkou
 • schopnost perfektně ovládat prvky pro úroveň začátečníci, v případě, že nemáte za sebou ani jeden z výše uvedených kurzů
 • dosažení věku 18 let
 • schopnost splnit docházku – možná absence max. 1 víkend

Jste členem ČESPAS? Rádi vám poskytneme slevu na kurzovném:

 • člen jednotlivec: sleva ve výši 600 Kč z celkové částky kurzu
 • členské studio: sleva ve výši od 600 Kč pro studiovou objednávku (od 2 osob výše)

Storno podmínky:

31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. V případě včasného zrušení, vám po domluvě můžeme kurzovné převést do dalšího kurzu.

Přihláška

Vyplnění a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
 1. Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“), aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení: zpracoval a uchovával Správce (Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s.) mé osobní údaje a to: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, e-mail a telefonní číslo a to zejména za účelem zpracování přihlášky do vybraného vzdělávacího kurzu, popř. následného vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a za účelem vedení evidence členské základny Správce a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se jedná o případné dokumentační materiály při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí fotografie, videa a zvukové záznamy.
 3. Dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 4. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). V případě členství rovněž souhlasím, aby Správce předal v případě potřeby mé osobní údaje těmto zpracovatelům: MŠMT ČR a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
 5. V souvislosti se vznikem individuálního / studiového členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 6. Souhlas s používáním mé emailové adresy, kterou bude Správce používat pro informování o akcích a novinkách, které v rámci Pole Dance Academy a ČESPAS připravujeme.
 7. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat, k tomuto účelu využiji výhradně e-mail info@poledanceacademy.cz.
 8. Pravdivost výše uvedených údajů.