Instruktor Pole Dance
s akreditací MŠMT ČR

NOVÝ INSTRUKTORSKÝ KURZ

Termín: 5. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Místo konání: Politických vězňů 8, Praha 1
Cena kurzovného: 16 900 Kč

Absolvent získá:
osvědčení pro odbornost INSTRUKTOR POLE DANCE s akreditací MŠMT. Na základě tohoto osvědčení může absolvent vykonávat trenérskou činnost pole dance a získá živnostenský list – jedná se o vázanou živnost.

Instruktor Pole Dance

Vzdělávací kurz s akreditací MŠMT ČR

150 vyuč. hodin (7x víkend, so + ne 9:00 – 18:00)

Absolvent kurzu získá osvědčení s akreditací MŠMT pro odbornost Instruktor Pole Dance. Na základě tohoto osvědčení může absolvent vykonávat trenérskou činnost pole dance a získá živnostenský list – jedná se o vázanou živnost.

Co vás v kurzu čeká?

 • odborný školicí program s profesionálními lektory s mnohaletou zkušeností
 • komplexní vzdělání pro profesionální vedení lekcí správnou metodikou a bezpečným způsobem
 • získáte sebevědomí a jistotu při výuce a v jednání s klienty, dozvíte se užitečné informace, tipy a praktické rady pro vaši budoucí výuku
 • naučíte se, jak pracovat s klienty na lekcích, budete schopni sestavit vyváženou lekci a tréninkový plán
 • v kurzu se detailně probírají základní pole dance prvky vč. jištění a bezpečnosti, základní úchopy, warm up & cool down, flexibilita, floorwork & transition, kombinace a choreografie, tréninkový plán, modelové situace, atd.
 • v kurzu vás čekají bloky aplikované metodiky výuky, kde si vyzkoušíte vést lekci pro skutečného modelového klienta a získáte tak tu nejlepší zpětnou vazbu.
 • navíc získáte znalosti z oborů jako: taneční anatomie vč. aplikované anatomie přímo pro pole dance, cviky na kompenzaci přetížených partií, stříhání hudby, legislativa, kinesiotaping, první pomoc, sebepropagace lektora, komunikace, výživa, hudba a rytmika, psychologie, taneční pedagogika a dalších témat
 • dozvíte se o principech zdravého pohybu, které lze aplikovat na jakýkoliv jiný sport a pohyb v běžném životě
 • pod vedením špičkových lektorů s mnohaletou praxí budete v těch nejlepších rukou
 • rekvalifikační kurzy pořádáme již devátý rok a vždy se snažíme o profesionalitu a zároveň přátelskou atmosféru 🙂

Kurz je vhodný

 • pro pole dancery, kteří uvažují o práci instruktora pole dance nebo se chtějí dozvědět více, než na běžných lekcích
 • pro instruktory pole dance, kteří již vyučují, ale potřebují odborné vzdělání pro získání živnostenského listu pro vykonávání činnosti instruktora pole dance (vázaná živnost).

Kurz zahrnuje

 • 7 výukových víkendů
 • výukové materiály (velmi podrobná skripta)
 • online výukové materiály na Pole Dance Online zdarma po dobu kurzu
 • 9 bonusových studentem volitelných lekcí (lekce lze absolvovat ve 3 studiích v Praze – Centrum Tance, Wonderland, PolPole studio)
 • řádný termín zkoušky
 • osvědčení o odborném vzdělání s akreditací MŠMT ČR (po úspěšném složení zkoušky)

Studenti navíc získají:

 • sportovní tílko PDA
 • výukový plakát pole dance prvků
 • slevy na nadstavbové pokročilé kurzy PDA
 • dárky od partnerů (Pole Dance Online, Gympole, atd… )

Vstupní požadavky

 • ukončené střední vzdělání (maturita, výuční list)
 • dosažení věku 18 let
 • schopnost provést základní prvky pole dance pro úroveň začátečníci
 • schopnost splnit 80% docházku v kurzu

Školící lektoři

Lektoři – pole dance část:
Růženka Kunstýřová, Alena Slováková, Šárka Tůmová, Kara Katz, Pavlína Klepetková

Lektoři – obecná část:
Ing. Veronika Jedková, PhDr. Štěpán Kunstýř, MgA. Nicole Löbl, Michal Mach, dipl.um., Mgr. Nikol Mikesková, Petra Záveská, Mgr. Jana Páclová, Hana Řezníčková, Jan Kučera

Cena

Cena kurzovného je 16 900 Kč
– po domluvě lze hradit na 2 splátky

Termíny výuky: 

 1. termín: 5. – 6. 11. 2022
 2. termín: 19. – 20. 11. 2022
 3. termín: 3. – 4. 12. 2022
 4. termín: 7. – 8. 1. 2023
 5. termín: 21. – 22. 1. 2023
 6. termín: 4. – 5. 2. 2023
 7. termín: 18. – 19. 2. 2023

Závěrečná zkouška: pravděpodobně neděle 5. 3. 2023

Výuka probíhá v sobotu i v neděli v čase od 9:00 do 18:00. Pauza na oběd 1h.
Výuka probíhá především v pole dance sále vybaveném gympole tyčemi a částečně i velkém tanečním sále.
K dispozici je zázemí jako recepce, šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy, automat na kávu. V okolí spousta možností, kam zajít na oběd.
Během kurzu studenti zpracovávají zadané úkoly.
Vyhrazujeme si právo na změnu termínů.

Zkouška se skládá z písemného testu a praktické části. V případě neúspěchu je zkoušku možné za poplatek opakovat v dalším termínu.

Místo konání

Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1
(skvělé dopravní spojení – 2 min. chůze od hl. vlakového nádraží, metra A, B nebo C; 10 min. chůze od hl. autobus. nádraží)

Výuková témata

Specializace Pole Dance:

 • Pole dance a jeho specifika
 • Bezpečnost a jištění při PD
 • Základy pole dance
 • Základní úchopy
 • Zásobník základních pole dance prvků (celkem 31 prvků)
 • Zásobník kombinací prvků
 • Warm up & Cool down
 • Flexibilita
 • Floorwork & Transitions
 • Zásobník cviků pro pole fitness
 • Choreografie a hudba
 • Trenér a tréninkový plán
 • Kompenzace přetížených partií
 • Modelové situace
 • Aplikovaná metodika výuky pole dance (možnost zkusit si pole dance výuku v praxi pro modelového klienta)
 • Aplikovaná anatomie na míru pro pole dancery

Obecná část:

 • Psychologie a hygiena
 • Taneční anatomie
 • Taneční pedagogika
 • Výživa
 • Komunikace a BOZP
 • Kompetence a sebepropagace lektora
 • Právo a sport, legislativa, dopingová problematika
 • Principy zdravého pohybu
 • Zpevňovací a uvolňovací techniky

Některé přednášky, které obsahuje obecná část, jsou povinnou součástí každého akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

Doplňkové bonusové lekce pole dance: celkem 9 hodin
Tyto bonusové lekce můžete využít ve 3 studiích v Praze – Centrum Tance (Praha 1), Wonderland (Praha – Jesenice), PolPole studio (Praha 10).
Tyto lekce vybíráte na běžných lekcích pro veřejnost, lze využít pro svůj trénink nebo např. pro napsání hospitací.
Tyto bonusové lekce můžete využívat po dobu trvání kurzu PDA.

Slevy

Jste 2 kamarádky? – přihlaste se spolu a rádi vám poskytneme slevu 😉

Storno podmínky:

31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. V případě včasného zrušení, vám po domluvě můžeme kurzovné převést do dalšího kurzu.

Přihláška

Vyplnění a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
 1. Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“), aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení: zpracoval a uchovával Správce (Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s.) mé osobní údaje a to: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, e-mail a telefonní číslo a to zejména za účelem zpracování přihlášky do vybraného vzdělávacího kurzu, popř. následného vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a za účelem vedení evidence členské základny Správce a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se jedná o případné dokumentační materiály při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí fotografie, videa a zvukové záznamy.
 3. Dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 4. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). V případě členství rovněž souhlasím, aby Správce předal v případě potřeby mé osobní údaje těmto zpracovatelům: MŠMT ČR a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
 5. V souvislosti se vznikem individuálního / studiového členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 6. Souhlas s používáním mé emailové adresy, kterou bude Správce používat pro informování o akcích a novinkách, které v rámci Pole Dance Academy a ČESPAS připravujeme.
 7. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat, k tomuto účelu využiji výhradně e-mail info@poledanceacademy.cz.
 8. Pravdivost výše uvedených údajů.
 9. Souhlasím s podmínkami účasti a storno podmínkami:
  • 31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
  • 30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
  • 10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
  • Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše přihláška převedena, nebude Vám storno poplatek účtován.