Instruktor Pole Dance
s akreditací MŠMT ČR

NOVÝ KURZ: 8. 10. 2022 – 5. 2. 2023
Místo konání: Politických vězňů 8, Praha 1

Cena kurzovného: 16 900 Kč

Absolvent získá:
osvědčení pro odbornost INSTRUKTOR POLE DANCE s akreditací MŠMT. Na základě tohoto osvědčení může absolvent vykonávat trenérskou činnost pole dance a získá živnostenský list – jedná se o vázanou živnost.

Instruktor Pole Dance

Vzdělávací kurz s akreditací MŠMT ČR

150 vyuč. hodin (7x víkend, so + ne 9:00 – 18:00)

Absolvent kurzu získá osvědčení s akreditací MŠMT pro odbornost Instruktor Pole Dance. Na základě tohoto osvědčení může absolvent vykonávat trenérskou činnost pole dance a získá živnostenský list – jedná se o vázanou živnost.

Co vás v kurzu čeká?

 • odborný školicí program s profesionálními lektory s mnohaletou zkušeností
 • komplexní vzdělání pro profesionální vedení lekcí správnou metodikou a bezpečným způsobem
 • získáte sebevědomí a jistotu při výuce a v jednání s klienty, dozvíte se užitečné informace, tipy a praktické rady pro vaši budoucí výuku
 • naučíte se, jak pracovat s klienty na lekcích, budete schopni sestavit vyváženou lekci a tréninkový plán
 • v kurzu se detailně probírají základní pole dance prvky vč. jištění a bezpečnosti, základní úchopy, warm up & cool down, flexibilita, floorwork & transition, kombinace a choreografie, tréninkový plán, modelové situace, atd.
 • v kurzu vás čekají bloky aplikované metodiky výuky, kde si vyzkoušíte vést lekci pro skutečného modelového klienta a získáte tak tu nejlepší zpětnou vazbu.
 • navíc získáte znalosti z oborů jako: taneční anatomie vč. aplikované anatomie přímo pro pole dance, cviky na kompenzaci přetížených partií, stříhání hudby, legislativa, kinesiotaping, první pomoc, sebepropagace lektora, komunikace, výživa, hudba a rytmika, psychologie, taneční pedagogika a dalších témat
 • dozvíte se o principech zdravého pohybu, které lze aplikovat na jakýkoliv jiný sport a pohyb v běžném životě
 • pod vedením špičkových lektorů s mnohaletou praxí budete v těch nejlepších rukou
 • rekvalifikační kurzy pořádáme již devátý rok a vždy se snažíme o profesionalitu a zároveň přátelskou atmosféru 🙂

Kurz je vhodný

 • pro pole dancery, kteří uvažují o práci instruktora pole dance nebo se chtějí dozvědět více, než na běžných lekcích
 • pro instruktory pole dance, kteří již vyučují, ale potřebují osvědčení pro provozování instruktorské činnosti (jedná se o vázanou živnost)

Kurz zahrnuje

 • 7 výukových víkendů
 • výukové materiály (velmi podrobná skripta)
 • členství v Pole Dance Online zdarma po dobu kurzu (možnost domácí přípravy, spousta výukových videí)
 • 15 doplňkových bonusových lekcí pole dance zdarma (lekce lze absolvovat ve 3 studiích v Praze – Centrum Tance, Wonderland, PolPole studio)
 • řádný termín zkoušky
 • osvědčení o odborném vzdělání s akreditací MŠMT ČR (po úspěšném složení zkoušky)

Studenti navíc získají:

 • sportovní tílko PDA
 • výukový plakát pole dance prvků
 • slevy na nadstavbové pokročilé kurzy PDA
 • dárky od partnerů (Pole Dance Online, Gympole, atd… )

Vstupní požadavky

 • ukončené střední vzdělání (maturita, výuční list)
 • dosažení věku 18 let
 • schopnost provést základní prvky pole dance pro úroveň začátečníci, které se budou v kurzu dále podrobně probírat
 • schopnost splnit 80% docházku v kurzu

Školící lektoři

Lektoři – pole dance část:
Růženka Kunstýřová, Denisa Kudláčková, Alena Slováková, Kara Katz, Šárka Tůmová, Pavlína Klepetková

Lektoři – obecná část:
Ing. Veronika Jedková, PhDr. Štěpán Kunstýř, MgA. Nicole Löbl, Michal Mach, dipl.um., Mgr. Nikol Mikesková, Petra Záveská, Mgr. Jana Páclová, Hana Řezníčková, Jan Kučera

Cena

Cena kurzovného je 16 900 Kč
– po domluvě lze hradit na 2 splátky

Termíny výuky: 

 1. termín: 8. – 9. 10. 2022
 2. termín: 22. – 23. 10. 2022
 3. termín: 5. – 6. 11. 2022
 4. termín: 19. – 20. 11. 2022
 5. termín: 3. – 4. 12. 2022
 6. termín: 7. – 8. 1. 2023
 7. termín: 21. – 22. 1. 2023

Závěrečná zkouška: bude upřesněno, pravděpodobně neděle 5. 2. 2023

Výuka probíhá v sobotu i v neděli v čase od 9:00 do 18:00. Pauza na oběd 1h.
Výuka probíhá především v pole dance sále vybaveném gympole tyčemi a částečně i velkém tanečním sále.
K dispozici je zázemí jako recepce, šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy, automat na kávu. V okolí spousta možností, kam zajít na oběd.
Během kurzu studenti zpracovávají zadané úkoly.
Vyhrazujeme si právo na změnu termínů.

Zkouška se skládá z písemného testu a praktické části. V případě neúspěchu je zkoušku možné za poplatek opakovat v dalším termínu.

Místo konání

Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1
(skvělé dopravní spojení – 2 min. chůze od hl. vlakového nádraží, metra A, B nebo C; 10 min. chůze od hl. autobus. nádraží)

Výuková témata

Specializace Pole Dance:

 • Úvod do pole dance a jeho specifika
 • Bezpečnost při pole dance
 • Základy pole dance
 • Základní úchopy
 • Zásobník základních pole dance prvků (celkem 31 prvků)
 • Zásobník kombinací prvků
 • Warm up & Cool down
 • Flexibilita
 • Floorwork & Transitions
 • Zásobník cviků pro pole fitness & pole workout
 • Choreografie
 • Trenér, tréninkový plán, tréninková jednotka
 • Kompenzace přetížených partií
 • Modelové situace
 • Aplikovaná metodika výuky pole dance
 • Aplikovaná anatomie pro pole dancery

Obecná část:

 • Legislativa trenérské činnosti
 • Funkce a role trenéra / manažera
 • Psychologie pro lektory
 • Taneční anatomie
 • Taneční pedagogika
 • Hudba a rytmika
 • Stříhání hudby
 • Sportovní výživa
 • Komunikace a BOZP
 • Kompetence a sebepropagace lektora
 • Základy kinesiotapingu
 • Zásady správného strečinku
 • Principy zdravého pohybu
 • Zpevňovací a uvolňovací techniky

Doplňkové bonusové lekce pole dance: celkem 15 hodin

Můžete využít ve 3 studiích v Praze – Centrum Tance (Praha 8), Wonderland (Praha – Jesenice), PolPole studio (Praha 10).
Tyto lekce vybíráte na běžných lekcích pro veřejnost, lze využít pro své tréninky, napsání hospitací nebo pro vlastní tréninky pole dance v sále bez lektora.
Tyto bonusové lekce můžete využívat po dobu trvání kurzu PDA.

Slevy

Jste 2 kamarádky? – přihlaste se spolu a rádi vám poskytneme slevu 😉

Storno podmínky:

31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. V případě včasného zrušení, vám po domluvě můžeme kurzovné převést do dalšího kurzu.

Přihláška

Vyplnění a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
 1. Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“), aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení: zpracoval a uchovával Správce (Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s.) mé osobní údaje a to: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, e-mail a telefonní číslo a to zejména za účelem zpracování přihlášky do vybraného vzdělávacího kurzu, popř. následného vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a za účelem vedení evidence členské základny Správce a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se jedná o případné dokumentační materiály při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí fotografie, videa a zvukové záznamy.
 3. Dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 4. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). V případě členství rovněž souhlasím, aby Správce předal v případě potřeby mé osobní údaje těmto zpracovatelům: MŠMT ČR a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
 5. V souvislosti se vznikem individuálního / studiového členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 6. Souhlas s používáním mé emailové adresy, kterou bude Správce používat pro informování o akcích a novinkách, které v rámci Pole Dance Academy a ČESPAS připravujeme.
 7. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat, k tomuto účelu využiji výhradně e-mail info@poledanceacademy.cz.
 8. Pravdivost výše uvedených údajů.
 9. Souhlasím s podmínkami účasti a storno podmínkami:
  • 31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
  • 30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
  • 10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
  • Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše přihláška převedena, nebude Vám storno poplatek účtován.