Instruktor Pole Dance
s akreditací MŠMT ČR

Kurz jaro 2022: 12. 2. – 22. 5. 2022
Místo konání: Politických vězňů 8, Praha 1

Cena kurzovného: 16 900 Kč
Sleva pro členy Českého svazu pole & art sports 600 Kč.

Absolvent získá:
osvědčení pro odbornost INSTRUKTOR POLE DANCE s akreditací MŠMT, na jehož základě získá živnostenský list a může provozovat trenérskou činnost pole dance (jedná se o vázanou živnost).

Instruktor Pole Dance

s akreditací MŠMT ČR

150 vyuč. hodin (7x víkend, so + ne 9:00 – 18:00)

Absolvent získá osvědčení s akreditací MŠMT pro odbornost Instruktor Pole Dance, na jehož základě získá živnostenský list a může provozovat trenérskou činnost pole dance (jedná se o vázanou živnost).

Co můžete očekávat?

 • odborný školicí program s těmi nejlepšími lektory
 • komplexní vzdělání pro profesionální vedení lekcí správnou metodikou a bezpečným způsobem
 • získáte sebevědomí a jistotu při výuce a v jednání s klienty, dozvíte se užitečné informace, tipy a praktické rady pro vaši budoucí výuku
 • naučíte se, jak pracovat s klienty na lekcích, budete schopni sestavit vyváženou lekci a tréninkový plán
 • v kurzu se detailně probírají základní pole dance prvky vč. jištění a bezpečnosti, základní úchopy, warm up & cool down, flexibilita, floorwork & transition, kombinace a choreografie, tréninkový plán, modelové situace, atd.
 • v kurzu si vyzkoušíte vést lekci pro skutečného modelového klienta
 • navíc získáte znalosti z oborů jako: taneční anatomie vč. aplikované anatomie přímo pro pole dance, cviky na kompenzaci přetížených partií, stříhání hudby, legislativa, kinesiotaping, první pomoc, sebepropagace lektora, komunikace, výživa, hudba a rytmika, psychologie, taneční pedagogika a dalších témat
 • dozvíte se o principech zdravého pohybu, které lze aplikovat na jakýkoliv jiný sport a pohyb v běžném životě
 • pod vedením špičkových lektorů s mnohaletou praxí budete v těch nejlepších rukou
 • rekvalifikační kurzy pořádáme již 8 let a vždy se snažíme o profesionalitu a zároveň přátelskou atmosféru :)))

Kurz je vhodný

 • pro pole dancery, kteří uvažují o práci instruktora pole dance nebo se chtějí dozvědět více, než na běžných lekcích
 • pro instruktory pole dance, kteří již vyučují, ale potřebují osvědčení pro provozování instruktorské činnosti (jedná se o vázanou živnost)

Kurz zahrnuje

 • 7 výukových víkendů
 • výukové materiály (250 stránková podrobná skripta)
 • členství na Pole Dance Online zdarma po dobu kurzu (možnost domácí přípravy, spousta výukových videí)
 • 20 doplňkových bonusových lekcí pole dance zdarma (můžete (ale nemusíte) vybrat ve 3 studiích v Praze – Centrum Tance, Wonderland, PolPole studio)
 • řádný termín zkoušky
 • osvědčení o odborném vzdělání s akreditací MŠMT ČR (po úspěšném složení zkoušky)

Studenti navíc získají:

Vstupní požadavky

 • ukončené střední vzdělání (maturita, výuční list)
 • dosažení věku 18 let
 • schopnost provést základní prvky pole dance pro úroveň začátečníci, které se budou v kurzu dále podrobně probírat
 • schopnost splnit 80% docházku v kurzu

Školící lektoři

Lektoři – pole dance část:
Růženka Kunstýřová, Denisa Kudláčková, Alena Slováková, Kara Katz, Šárka Tůmová, Pavlína Klepetková

Lektoři – obecná část:
Ing. Veronika Jedková, PhDr. Štěpán Kunstýř, MgA. Nicole Löbl, Michal Mach, dipl.um., Mgr. Nikol Mikesková, Petra Záveská, Mgr. Jana Páclová, PaedDr. Petra Micková, Hana Řezníčková

Cena

Cena kurzovného je 16 900 Kč  (lze hradit po domluvě na splátky)

Termíny výuky: 

 1. termín: 12. – 13. 2. 2022
 2. termín: 26. – 27. 2. 2022
 3. termín: 12. – 13. 3. 2022
 4. termín: 26. – 27. 3. 2022
 5. termín: 9. – 10. 4. 2022
 6. termín: 23. – 24. 4. 2022
 7. termín: 7. – 8. 5. 2022

Vyhrazujeme si právo na změnu termínů.

Výuka probíhá v sobotu i v neděli v čase od 9:00 do 18:00. Pauza na oběd 1h.
Výuka probíhá především v pole dance sále vybaveném gympole tyčemi a částečně i velkém tanečním sále.
K dispozici je zázemí jako recepce, šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy, automat na kávu. V okolí spousta možností, kam zajít na oběd.

Závěrečná zkouška: bude upřesněno, pravděpodobně 22. 5. 2022

Zkouška se skládá z písemného testu a praktické části.
V případě neúspěchu je zkoušku možné za poplatek 2000 Kč opakovat v dalším termínu.
Během kurzu studenti zpracovávají úkoly – tréninkový plán, hospitace a kontrolní video.

Místo konání

Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1
(výborné dopravní spojení – 2 min. chůze od hl. vlakového nádraží, metra A, B nebo C; 10 min. od hl. autobus. nádraží)

Výuková témata

Specializace Pole Dance:

 • Úvod do pole dance a jeho specifika
 • Bezpečnost při pole dance
 • Základy pole dance
 • Základní úchopy
 • Zásobník základních pole dance prvků + kombinací (celkem 31 prvků)
 • Warm up & Cool down
 • Flexibilita
 • Floorwork & Transitions
 • Kombinace & choreografie
 • Balet pro pole dance
 • Pole fitness
 • Trenér, tréninkový plán, tréninková jednotka
 • Kompenzace přetížených partií
 • Modelové situace
 • Aplikovaná metodika výuky pole dance
 • Aplikovaná anatomie pro pole dancery

Obecná část:

 • Legislativa trenérské činnosti
 • Funkce a role trenéra / manažera
 • Psychologie a didaktika
 • Taneční anatomie
 • Taneční pedagogika
 • Hudba a rytmika
 • Stříhání hudby
 • Sportovní výživa
 • Komunikace a BOZP
 • Kompetence a sebepropagace lektora
 • Základy kinesiotapingu
 • Zásady správného strečinku
 • Principy zdravého pohybu
 • Zpevňovací a uvolňovací techniky

Doplňkové bonusové lekce pole dance: celkem 20 hodin

Můžete využít ve 3 studiích v Praze – Centrum Tance (Praha 8), Wonderland (Praha – Jesenice), PolPole studio (Praha 10).
Tyto lekce vybíráte na běžných lekcích pro veřejnost pro své tréninky, napsání hospitací nebo pro vlastní tréninky pole dance v sále bez lektora.
Tyto bonusové lekce můžete využívat po dobu kurzu.

Slevy

Jste členem ČESPAS? Rádi vám poskytneme slevu na kurzovné:

 • člen jednotlivec: sleva ve výši 600 Kč z celkové částky kurzu
 • členské studio: sleva ve výši od 600 Kč pro studiovou objednávku (od 2 osob výše)

Jste 2 kamarádky – přihlaste se spolu a napište si o množstevní slevu 😉

Storno podmínky:

31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. V případě včasného zrušení, vám po domluvě můžeme kurzovné převést do dalšího kurzu.

Přihláška

Vyplnění a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
 1. Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“), aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení: zpracoval a uchovával Správce (Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s.) mé osobní údaje a to: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, e-mail a telefonní číslo a to zejména za účelem zpracování přihlášky do vybraného vzdělávacího kurzu, popř. následného vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a za účelem vedení evidence členské základny Správce a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se jedná o případné dokumentační materiály při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí fotografie, videa a zvukové záznamy.
 3. Dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 4. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). V případě členství rovněž souhlasím, aby Správce předal v případě potřeby mé osobní údaje těmto zpracovatelům: MŠMT ČR a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
 5. V souvislosti se vznikem individuálního / studiového členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 6. Souhlas s používáním mé emailové adresy, kterou bude Správce používat pro informování o akcích a novinkách, které v rámci Pole Dance Academy a ČESPAS připravujeme.
 7. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat, k tomuto účelu využiji výhradně e-mail info@poledanceacademy.cz.
 8. Pravdivost výše uvedených údajů.
 9. Souhlasím s podmínkami účasti a storno podmínkami:
  • 31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
  • 30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
  • 10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
  • Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše přihláška převedena, nebude Vám storno poplatek účtován.