Instruktor Pole Dance Specializace
začátečníci

Termín: 6. 10. 2019 – 8. 2. 2020
Místo konání: Politických vězňů 8, Praha 1
Cena: 9 900 Kč

Certifikát: Český svaz pole & art sports
Absolvovali jste akreditovaný kurz trenér fitness / funkční trenér apod.? Doplňte si specializaci pole dance a získejte osvědčení pro odbornost Instruktor Pole Dance s akreditací MŠMT.

Instruktor Pole Dance Specializace: Začátečníci

Certifikace ČESPAS

75 vyuč. hodin (7x neděle)

Účastník získá certifikát vydaný Českým svazem pole & art sports.
Tento poloviční kurz nemá akreditaci MŠMT ČR, na základě certifikátu nelze získat živnostenský list na trenérskou činnost pole dance (vázaná živnost). V budoucnu je možnost doplnit si druhou polovinu kurzu (7x soboty) a získat osvědčení pro odbornost Instruktor Pole Dance s akreditací MŠMT ČR nebo doložit toto vzdělání např. z kurzu Fitness trenéra.

Co vás čeká?

 • získáte odborný školicí program se zaměřením na prvky vyučované v kurzech pole dance pro začátečníky
 • získáte sebevědomí a jistotu nejen při výuce, ale i v jednání s vašimi budoucími klienty.
 • naučíte se, jak pracovat s klienty na lekcích, budete schopni sestavit vyváženou lekci a tréninkový plán na míru.
 • dozvíte se užitečné informace a praktické rady pro vaši budoucí výuku pole dance.
 • pod vedením špičkových lektorů s mnohaletou praxí budete v těch nejlepších rukou.
 • profesionalita a zároveň přátelská atmosféra 😉

Vzdělávací program Instruktor Pole Dance Specializace: Začátečníci je vhodný

 • pro instruktory pole dance, kteří si chtějí rozšířit vzdělání, zdokonalit se a získat odborné znalosti
 • pro tanečníky pole dance, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání, zdokonalit se a získat odborné znalosti
 • pro absolventy akreditovaného kurzu fitness trenér / funkční trenér (apod.) jako doplnění Pole Dance specializace a spolu s tímto kurzem získání osvědčení MŠMT pro odbornost Instruktor Pole Dance

Pokud účastník již tento kurz absolvoval, má možnost si doplnit sobotní teoretickou výuku z akreditovaného kurzu MŠMT a získat osvědčení MŠMT pro odbornost Instruktor Pole Dance. V případě zájmu nám napište. 

Kurz zahrnuje

 • 7 výukových neděl
 • 5 bonusových doplňkových lekcí PD v Centru Tance (Praha nebo Brno)
 • výukové materiály
 • řádný termín zkoušky
 • certifikát o absolvování odborného vzdělání schválený Českým svazem pole & art sports.

Absolventi také získají:

 • sportovní tílko Pole Dance Academy a ČESPAS
 • výukový plakát prvků
 • členství v Českém svazu pole & art sports po dobu 1 roku
 • slevy na účast v soutěžích pořádaných ČESPAS (např. Mistrovství ČR v Pole art a další)
 • slevy na účast na workshopech pořádaných ČESPAS
 • dárkové poukazy od našich partnerů (Snug Pole, Gympole)

Vstupní požadavky

 • schopnost provést základní vstupní prvky pro úroveň začátečníci
  (jedná se o základní prvky, v kurzu bude probráno a doučeno mnohonásobně více prvků)
 • dosažení věku 18 let
 • schopnost splnit 80% docházku

Lektoři

Odbornými garanty kurzu jsou Růženka Kunstýřová (mistryně světa v Pole sport) a Denisa Kudláčková (dvojnásobná mistryně ČR v Pole art).

 • Růženka Kunstýřová
 • Denisa Kudláčková
 • Roman Gemrot
 • Kara Katz
 • Alena Slováková

Cena: 9 900 Kč 
(lze hradit i na splátky)

Termíny výuky

 1. termín: 6. 10. 2019
 2. termín 20. 10. 2019
 3. termín: 3. 11. 2019
 4. termín: 17. 11. 2019
 5. termín: 1. 12. 2019
 6. termín: 12. 1. 2020
 7. termín: 26. 1. 2020

Výuka probíhá vždy v čase od 9:00 do 18:00.

Výuka probíhá v nově zrekonstruovaném pole dance sále s perfektním zázemím (recepce, šatna s uzamykatel. skříňkami, sprchy,..).
Během kurzu je zajištěno občerstvení – káva, čaj a ovoce.

Závěrečná zkouška: bude upřesněno (předběžně 8. 2. 2020)

Zkouška se skládá z písemného testu a praktické části.
Během kurzu studenti zpracovávají tréninkový plán, hospitace a kontrolní video.
V případě neúspěchu je zkoušku možné za poplatek opakovat.

Místo konání

Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1 (cca 2 min. chůze od metra A, B i C)

Výuková témata

Specializace pole dance

 • Úvod do pole dance a jeho specifika
 • Bezpečnost při pole dance
 • Základní úchopy a základy pole dance
 • Zásobník pole dance prvků a spinů
 • Warm up & Cool down
 • Flexibilita
 • Floorwork & Transitions
 • Kombinace & choreografie
 • Balet pro pole dance
 • Pole fitness & workout
 • Tréninkový plán, tréninková jednotka
 • Kompenzace přetížených partií
 • Aplikovaná metodika výuky pole dance
 • Aplikovaná anatomie pro pole dance

Bonusové lekce pole dance: 5 hodin

Využijete na lekcích pro veřejnost pod vedením certifikovaných lektorů nebo pro vlastní tréninky pole dance v sále (bez lektora). Bonusové lekce můžete využít po dobu kurzu od 6. 10. 2019 do 8. 2. 2020 v Centru Tance Praha nebo Brno.

Slevy

Jste členem ČESPAS? Rádi vám poskytneme slevu na kurzovné:

 • člen jednotlivec: sleva ve výši 600 Kč z celkové částky kurzu
 • členské studio: sleva ve výši od 600 Kč pro studiovou objednávku (od 2 osob výše)

Storno podmínky:

31 a více dnů před konáním kurzu: storno poplatek 25 % z ceny kurzu
30-11 dnů před konáním kurzu: storno poplatek 50% z ceny kurzu
10 a méně dnů před konáním kurzu: storno poplatek 100%
Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně. V případě včasného zrušení, vám po domluvě můžeme kurzovné převést do dalšího kurzu.

Přihláška

Vyplnění a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:
 1. Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění.
 2. Souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“), aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení: zpracoval a uchovával Správce (Pole Dance Academy s.r.o. a Český svaz pole & art sports, z.s.) mé osobní údaje a to: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého bydliště, e-mail a telefonní číslo a to zejména za účelem zpracování přihlášky do vybraného vzdělávacího kurzu, popř. následného vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a za účelem vedení evidence členské základny Správce a s tím souvisejícími činnostmi. Dále se jedná o případné dokumentační materiály při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí fotografie, videa a zvukové záznamy.
 3. Dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.
 4. Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). V případě členství rovněž souhlasím, aby Správce předal v případě potřeby mé osobní údaje těmto zpracovatelům: MŠMT ČR a příslušným orgánům státní správy a samosprávy.
 5. V souvislosti se vznikem individuálního / studiového členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
 6. Souhlas s používáním mé emailové adresy, kterou bude Správce používat pro informování o akcích a novinkách, které v rámci Pole Dance Academy a ČESPAS připravujeme.
 7. Souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jej mohu kdykoliv písemně odvolat, k tomuto účelu využiji výhradně e-mail info@poledanceacademy.cz.
 8. Pravdivost výše uvedených údajů.