Kurz mi dal získání zkušeností a rad

„Kurz mi dal získání zkušeností a rad, jakým způsobem učit lépe. Je to sport rychle se vyvíjející. Zároveň navázání nových přátelství a zakončené úspěšným složením zkoušky.“