Zkouška profesní kvalifikace Instruktor Pole Dance

Cena zkoušky: 4 000 Kč

Místo konání: Finská 578/3, 101 00 Praha 10 Vršovice
Termíny konání: 8. 6. 2024
Čas konání: 9 – 16 hod

Zkouška profesní kvalifikace

Složením zkoušky získáš profesní kvalifikaci, která je nutností pro výkon povolání instruktora pole dance a získání živnostenského oprávnění.

Vstupní požadavky

 • dosažení věku 18 let nejpozději v den zkoušky
 • zdravotní způsobilost

Přihlášení ke zkoušce

 • Po závazném přihlášení ke zkoušce ti bude zaslána oficiální pozvánka včetně podrobností o jejím průběhu.
 • Nejpozději 7 dní před konáním zkoušky je potřeba odevzdat vypracovaný tréninkový plán a potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání.
 • Přesné zadání k vypracování tréninkového plánu obdržíš emailem 14 dní před konáním zkoušky.
 • Uzávěrka přihlášek je 16 dní před konáním zkoušky.
 • Detailní požadavky a způsob hodnocení zkoušky najdeš ZDE
 • Ke zkoušce se mohou hlásit jak absolventi kurzu, tak jakýkoli jiný uchazeč. Absolvování kurzu není podmínkou k absolvování zkoušky.
 • Absolventi kurzu mají jeden (první nejbližší) termín zkoušky zahrnut v kurzovném.

průběh zkoušky

 • Písemný test (min 80% správných odpovědí)
 • Praktická a ústní část (zahrnuje praktickou ukázku výuky, obhájení tréninkového plánu a choreografie)
 • V případě neúspěchu je zkoušku možné za poplatek opakovat, počet termínů není omezen.

obsah zkoušky

Písemný test:

 • anatomie a fyziologie
 • organizace a vedení lekce
 • modifikace tréninků pro specifické skupiny
 • výživa
 • bezpečnost při pole dance

Praktická/ústí část

 • Analýza držení těla
 • Specifika pole dance
 • Organizace a sestavení tréninkové jednotky
 • Historie pole dance
 • Vedení skupinové lekce
 • Kompenzace
 •  První pomoc a bezpečnost
 • Strečink a posilování

Zkoušející

 • zkušební komise 1: Šárka Vočadlo Tůmová a Alena Slováková
 • zkušební komise 2: Hana Procházková a Jaroslava Kotábová

Seznam zkoušených prvků:

 • Fireman spin a jeho variace
 • Front hook
 • Back hook
 • Knee spin
 • Chair spin
 • Forward
 • Backward spin
 • Boomerang spin
 • Carousel spin
 • Craddle spin
 • Side spin
 • Reverse spin
 • Basic teddy
 • Ice skater
 • Crucifix
 • Thigh hold
 • Pole sit
 • Basic climb
 • Layback
 • Wrist seat
 • Windmill
 • Crossed knee release
 • Basic invert
 • Inverted crucifix
 • Basic split